ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง
หาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วางไข่ครั้งแรก 27 พฤศจิกายน 2562 : วันที่ 61 หลังการวางไข่ วางไข่ครั้งที่สอง 13 มกราคม 2563 : วันที่ 14 หลังการวางไข่

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2562 รับแจ้งจากชาวบ้านท่าแตงพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยห่างจากหลุมวางไข่ครั้งแรกทางทิศใต้ประมาณ 6.2 กม. และเนื่องจากไม่มีผู้ใดเห็นตัวเต่าจึงขุดดูขนาดไข่ และยืนยันว่าเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง ที่คาดว่าขึ้นมาวางไข่ประมาณเที่ยงคืน เมื่อวัดขนาดรอย พบความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา 150 ซม. ความกว้างช่วงอก 40 ซม. คาดเป็นแม่เต่าคนละตัวกับตัวที่แล้ว

CCTV01

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2562 รับแจ้งจากชาวบ้านท่าแตงพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยห่างจากหลุมวางไข่ครั้งแรกทางทิศใต้ประมาณ 6.2 กม. และเนื่องจากไม่มีผู้ใดเห็นตัวเต่าจึงขุดดูขนาดไข่ และยืนยันว่าเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง ที่คาดว่าขึ้นมาวางไข่ประมาณเที่ยงคืน เมื่อวัดขนาดรอย พบความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา 150 ซม. ความกว้างช่วงอก 40 ซม. คาดเป็นแม่เต่าคนละตัวกับตัวที่แล้ว

CCTV02

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2562 รับแจ้งจากชาวบ้านท่าแตงพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยห่างจากหลุมวางไข่ครั้งแรกทางทิศใต้ประมาณ 6.2 กม. และเนื่องจากไม่มีผู้ใดเห็นตัวเต่าจึงขุดดูขนาดไข่ และยืนยันว่าเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง ที่คาดว่าขึ้นมาวางไข่ประมาณเที่ยงคืน เมื่อวัดขนาดรอย พบความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา 150 ซม. ความกว้างช่วงอก 40 ซม. คาดเป็นแม่เต่าคนละตัวกับตัวที่แล้ว

CCTV03

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2562 รับแจ้งจากชาวบ้านท่าแตงพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยห่างจากหลุมวางไข่ครั้งแรกทางทิศใต้ประมาณ 6.2 กม. และเนื่องจากไม่มีผู้ใดเห็นตัวเต่าจึงขุดดูขนาดไข่ และยืนยันว่าเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง ที่คาดว่าขึ้นมาวางไข่ประมาณเที่ยงคืน เมื่อวัดขนาดรอย พบความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา 150 ซม. ความกว้างช่วงอก 40 ซม. คาดเป็นแม่เต่าคนละตัวกับตัวที่แล้ว

CCTV04

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2562 รับแจ้งจากชาวบ้านท่าแตงพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยห่างจากหลุมวางไข่ครั้งแรกทางทิศใต้ประมาณ 6.2 กม. และเนื่องจากไม่มีผู้ใดเห็นตัวเต่าจึงขุดดูขนาดไข่ และยืนยันว่าเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง ที่คาดว่าขึ้นมาวางไข่ประมาณเที่ยงคืน เมื่อวัดขนาดรอย พบความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา 150 ซม. ความกว้างช่วงอก 40 ซม. คาดเป็นแม่เต่าคนละตัวกับตัวที่แล้ว

CCTV05

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2562 รับแจ้งจากชาวบ้านท่าแตงพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดบ่อดาน ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยห่างจากหลุมวางไข่ครั้งแรกทางทิศใต้ประมาณ 6.2 กม. และเนื่องจากไม่มีผู้ใดเห็นตัวเต่าจึงขุดดูขนาดไข่ และยืนยันว่าเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง ที่คาดว่าขึ้นมาวางไข่ประมาณเที่ยงคืน เมื่อวัดขนาดรอย พบความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา 150 ซม. ความกว้างช่วงอก 40 ซม. คาดเป็นแม่เต่าคนละตัวกับตัวที่แล้ว

CCTV06

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้