ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง
หาดบ่อดาน 1 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา) ร่วมกับฐานทัพเรือพังงา เดินตรวจตราเฝ้าระวังฯ (เดินเต่า) พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบ่อดาน อ.ท้ายเหมือง เมื่อวัดขนาดรอยของแม่เต่ามะเฟือง มีขนาดความกว้างจากพายซ้ายถึงพายขวา 180 เซนติเมตร ขนาดความกว้างช่วงอก 80 เซนติเมตร หลังจากขุดหาไข่เต่ากว่า 2 ชั่วโมง พบไข่เต่ามะเฟืองที่ระดับความลึก 80 เซนติเมตร นับเป็นรังที่ 5 ในรอบปีนี้ เมื่อตรวจสอบจำนวนไข่ พบไข่ดี 22 ฟอง และไข่ลม 40 ฟอง และพิจารณาสถานที่ตั้งของหลุมแล้ว เพื่อการจัดการที่ดี จึงย้ายไข่มาไว้บริเวณศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบ่อดาน

JD No. รอบปี ว ด ป ขึ้นวางไข่ สถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด การจัดการ ว ด ป ฟักลงทะเล จำนวนลูกเต่า
1 2562
-
2563
17-11-62 หาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ย้ายรัง 19-01-63 30
2 27-11-62 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ไม่ย้ายรัง 21-01-63 77
3 04-12-62 หาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา โดนขโมย โดนขโมย โดนขโมย
4 10-01-63 หาดในทอน สาคู กลาง ภูเก็ต ย้ายรัง 03-03-63 79
5 14-01-63 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ย้ายรัง 09-03-63 21
6 19-01-63 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ไม่ย้ายรัง 14-03-63 28
7 20-01-63 หาดทรายแก้ว ไม้ขาว กลาง ภูเก็ต ไม่ย้ายรัง 05-03-63 25
8 31-01-63 หาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ย้ายรัง 26-29-03-63 84
9 07-02-63 หาดไม้ขาว ไม้ขาว กลาง ภูเก็ต ไม่ย้ายรัง ไข่ไม่ฝัก 0
10 09-02-63 หาดบ่อดาน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ไม่ย้ายรัง 06-04-63 7
11 10-02-63 เกาะคอเขา เกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา ไม่ย้ายรัง ไข่ไม่ฝัก 0
รวม 351

แผนผังกล้อง CCTV

องค์ความรู้