เต่ามะเฟือง
Leatherback turtle Dermochelys coriacea

วันที่ 27 พฤษจิกายน 2562 รับแจ้งจากชาวบ้านท่าแตงพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหาดบ่อดาน