เต่าหญ้า
Olive ridley sea turtle Lepidochelys olivacea

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 แม่เต่าหญ้าขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณหาดบ่อดาน(หินช้าง) ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา