ข้อควรปฏิบัติ
 

ห้ามส่งเสียงดังหรือกิจกรรมบริเวณชายหาดระหว่างเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้า